1
קים סונג-גיו
שוער
21
קים ג'ין-יון
שוער
23
צ'ו יון-וו
שוער
2
לי יונג
הגנה
3
ג'ונג סונג-יון
הגנה
4
או באן-סוק
הגנה
5
יון יונג-סון
הגנה
6
פארק ג'ו-הו
הגנה
12
קים מין-וו
הגנה
14
הונג צ'ול
הגנה
19
קים יונג-גוון
הגנה
20
ג'אנג יון-סו
הגנה
22
גו יו-האן
הגנה
8
ג'ו סה-ג'ונג
קשר
10
לי סונג-וו
קשר
13
קו ג'ה-צ'ול
קשר
15
ג'ונג וו-יונג
קשר
16
קי סונג-יונג
קשר
17
לי ג'אי-סונג
קשר
18
מון סון-מין
קשר
7
סון יונג-מין
חלוץ
9
קים שין-ווק
חלוץ
11
וואנג הי-צ'אן
חלוץ
0
שין טאי-יונג
מאמן

....
....
....
....
....
....